Các dịch vụ khác

Dịch vụ đào tạo

Được thành lập 2001 với định hướng chuyên nghiệp trong lĩnh vực phần mềm quản trị doanh nghiệp và cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin, SMHN cung cấp các dịch vụ đào tạo sử dụng phần mềm với các hình thức sau

Dịch vụ chỉnh sửa theo yêu cầu

Với hơn 15 năm hoạt động và kinh nghiệm triển khai cho gần 10,000 khách hàng trên toàn quốc, chúng tôi hoàn toàn có thể thực hiện các dịch vụ phát triển phần mềm theo đơn hàng trọn gói hoặc chỉnh sửa theo yêu cầu quản lý của từng...

Tư vấn giải pháp quản lý

Sản phẩm phần mềm vừa là một loại sản phẩm mang tính khoa học công nghệ cao và lại là một sản phẩm vô hình nên việc lựa chọn được một sản phẩm phù hợp với từng qui mô ứng dụng, yêu cầu quản lý, điệu kiện tài chính và...