Giải pháp cho các kho đá Granite

Phần mềm quản lý kho đá Granite&Marble chi tiết theo từng lô nhập
Sản phẩm phù hợp cho các kho đá hoa cương bán buôn , cần quản lý nhập xuất chi tiết theo từng Lô hàng nhập về. Giá bán sản phẩm được bán sát theo từng Lô hàng. Phần mềm đá hoa cương được xây dựng riêng biệt cho các công ty, kho bán đá Granite&Marble, kho đá tự nhiên.    Nhập xuất bán quản lý theo Lô, đơn vị số viên và số lượng m2  ...
Liên hệ dùng thử
Phần mềm quản lý kho đá Granite&Marble chi tiết theo từng kiện
Sản phẩm phù hợp cho các kho đá bán buôn tại cảng, cần quản lý nhập xuất chi tiết theo từng kiện hàng. Các thông tin đi kèm kiện bao gồm số viên trong kiện, tổng số m2 của kiện. Phần mềm đá hoa cương được xây dựng riêng biệt cho các công ty, kho bán đá Granite&Marble, kho đá tự nhiên.    Nhập mua và xuất bán quản lý theo số lượng kiện và...
Liên hệ dùng thử
Phần mềm quản lý kho đá Granite&Marble Cost chi tiết theo từng viên đá bằng mã vạch
Sản phẩm phù hợp cho các kho đá bán buôn và bán lẻ các mặt hàng đá Marble có giá trị cao, cần quản lý chi tiết tồn kho đến từng mã viên đá hoặc dùng mã vạch để quản lý. Phần mềm đá hoa cương được xây dựng riêng biệt cho các công ty, kho bán đá Granite&Marble, kho đá tự nhiên. Phần mềm quản lý kho đá Granite&Marble chi tiết theo mã...
Liên hệ dùng thử
Phần mềm quản lý kho đá Granite&Marble chi tiết theo mặt hàng
Sản phẩm phù hợp cho các kho đá bán buôn có quy mô từ 1 đến 2 kho. Phần mềm đá hoa cương được xây dựng riêng biệt cho các công ty, kho bán đá Granite&Marble, kho đá tự nhiên.  Nhập mua và xuất bán quản lý 2 đơn vị tính theo số viên và số m2. Xuất kho đá chi tiết cho công trình. Tập hợp doanh thu và chi phí chi tiết theo công trình. Quản lý công...
Giá: 8000000