Video hướng dẫn cập nhật các danh mục trong phần mềm kế toán Cost Accounting

Các phím chức năng cơ bản trong các danh mục: F2- Xem, F3 - Sửa, F4 - Thêm mới, F5 - Tìm theo tên, F6 - Đổi mã, F8 - Xóa