Hướng dẫn đổi mã hoặc ghép mã trong các danh mục

Đổi mã hoặc ghép mã trong các danh mục (danh mục hàng hóa vật tư, danh mục khách hàng/NCC, danh mục kho)

  • Trong một số trường hợp sẽ có nhu cầu cần đổi 1 mã này thành 1 mã khác cho đúng hoặc cho thống nhất với hệ thống.
  • Trong một số trường hợp khác do nhầm lẫn nên có thể xảy ra khả năng là một vật tư ( khách hàng/NCC) có tới 2 mã. Khi này thì người dung sẽ có nhu cầu ghép 2 mã thành 1 mã hoặc là đổi 1 mã thành mã khác.
  • Chương trình cho phép đổi và ghép mã trong các danh mục, việc này được thực hiện ở phần cập nhật các danh mục thông qua phím chức năng F6- Đổi mã  . Khi đổi hoặc ghép mã chương trình sẽ tự ôộng tìm kiếm mã hiện thời trong tất cả các dữ liệu và đổi thành mã cần thiết.

Các bước thực hiện:

  1. Chọn hoặc tìm mã muốn thay đổi trong các danh mục
  2. Click chọn [Đổi mã] hoặc phím F6 để khai báo mã mới

  3. Click chọn [Nhận ] hoặc phím Alt+N lưu lại mã mới

Nguồn: Cost.com.vn