Những thao tác chung khi lên báo cáo

Một số điểm cần lưu ý khi lên và xem báo cáo

  • Khi xem báo cáo nếu chúng ta muốn thay đổi trật tự sắp xếp của các cột hoặc thay đổi độ rộng của các cột hoặc ẩn bớt đi một số cột nào đó giống như trong Excel thì ta thực hiện các thao tác như di chuyển cột, thay đổi độ rộng của cột, che cột .
  • Trong báo cáo tổng hợp ta có thể xem chi tiết phát sinh liên quan bằng cách dùng phím F5
  • Khi xem các chi tiết phát sinh ta có thể xem trược tiếp chứng từ gốc liên quan bằng nhiều cách như: Kích chuột vào chứng từ cần xem sau đó click [Sửa] trên thanh công cụ
  • Chương trình cho phép lọc tìm chứng từ theo nhiều điều kiện lọc chi tiết khác nhau thông qua button trên thanh công cụ 
  • Khi in báo cáo ta có thể chọn in báo cáo theo mẫu báo cáo chỉ có cột thông tin về đồng tiền hoạch toán VNĐ hoặc theo mẫu báo cáo có các cột thông tin về tiền nguyên tệ, tỷ giá hoạch toán và tiền VNĐ

Một số tiện ích trên mình hình preview báo cáo

  • Chương trình cho phép xuất báo cáo ra nhiều định dạng file khác nhau như PDF, XLM,… với button trên thanh công cụ

Nguồn: Cost.com.vn