Phần mềm kế toán Cost Accounting bản đóng gói

Tải dùng thử
Điều khoản sử dụng

Quý khách hàng kiểm tra các thiết bị và máy tính, các phần mềm được cài đặt trên máy tính của Khách hàng và (những) dịch vụ kết nối (như dịch vụ truy nhập internet) liên quan đến việc truy nhập và sử dụng dịch vụ, đảm bảo các thiết bị này tương thích với Phần Mềm.

Dung lượng tải về 206 MB Cấu hình máy đủ để phần mềm Cost chạy được: Đối với hệ điều hành Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/Windows 8 Intel Pentium IV 1.8 GHz 256 MB RAM 1 GB Đĩa cứng còn trống Đối với hệ điều hành Microsoft Windows 98/ NT/ ME/ 2000 Professional Intel Pentium III Từ 800 MHz 128 MB RAM 500 MB Đĩa cứng còn trống.

SMHN cam kết rằng Cost có quyền sử dụng Phần Mềm như là một dịch vụ để cung cấp cho Khách hàng và việc đó hoàn toàn tuân thủ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Bằng việc chấp nhận cung cấp Dịch vụ cho Khách Hàng, SMHN đồng ý cấp quyền sử dụng cho Khách hàng đối với Phần Mềm, tuân theo các điều khoản của Quy định này trong thời hạn sử dụng dịch vụ. Ngoại trừ trường hợp nêu trên, không có quy định nào được hiểu hoặc được coi là cấp, chuyển giao, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ của Phần Mềm cho Khách hàng, trừ khi được thể hiện rõ ràng bằng văn bản được phê duyệt bởi đại diện hợp pháp của Khách Hàng và SMHN. Quý khách hàng xem thêm điều khoản sử dụng tại mục "Điều khoản sử dụng"

 

Phần mềm kế toán đóng gói cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Phần mềm kế toán Cost Accounting phiên bản đóng gói cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là một sản phẩm được chuẩn hóa theo các thông tư nghị định của bộ tài chính. Với phiên bản này sẽ không có sự chỉnh sửa theo yêu cầu của quý doanh nghiệp.

Về cơ bản sản phẩm đã đáp ứng được tất cả yêu cầu cần quản lý về mặt kế toán cho một doanh nghiệp đơn thuần như:

 + Quản lý công nợ phải thu, phải trả, công nợ tạm ứng

 + Quản lý hàng hóa nhập xuất, hàng hóa tồn kho

 + Quản lý tài sản cố định, công cự dụng cụ

 + Lên các báo cáo tài chính như: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quản kinh doanh

Quý khách vui lòng liên lạc với bộ phận kinh doanh của công ty để được phục vụ:

  • Hà Nội: 024.73010268


Sản phẩm cùng loại

Hướng dẫn cài đặt

Close