Hướng dẫn chi tiết các tính năng trong Menu : Quản lý số liệu

1. Lưu trữ (Backup) số liệu

Tính năng này giúp người sử dụng phần mềm chủ động lưu trữ dữ liệu của mình lại, phòng trường hợp phần mềm lỗi thì có thể lấy lại được dữ liệu từ những file lưu trữ này

2. Khóa số liệu

Số liệu khóa đến ngày nào thì dữ liệu của những ngày trước đó sẽ không được sửa chữa nữa. Muốn sửa phải khai báo lại ngày khóa sổ trước ngày cần sửa.

3. Sao chép(Copy) số liệu ra.

Tính năng này dùng cho các đơn vị có nhiều công ty con hoặc nhiều chi nhánh cửa hàng. Cần tổng hợp dữ liệu các nơi về làm bản tổng hợp. Hoặc cũng có thể dùng để chuyển dữ liệu từ bản thuế sang bản nội bộ

4. Sao chép (Copy) số liệu vào. 

Sau khi có dữ liệu sao chép ra, muốn dữ liệu đó vào trong phần mềm, ta sẽ dùng tính năng sao chép số liệu vào này. Tuy nhiên khuyến cáo người sử dụng không được tự ý sử dụng tính năng này, mà nên có sự hỗ trợ của nhà cung cấp.

5. Bảo trì số liệu

Chức năng này rất quan trọng trong phần mềm. Nó sẽ giúp cho dữ liệu của người dùng được gọn gàng sạch sẽ và chính xác hơn. Khi thực hiện tính năng này chương trình sẽ xóa bỏ các chứng từ mà người dùng đã xóa và xóa những chứng từ lỗi sinh ra khi chẳng may máy tính tắt đột ngột.

6. Kiểm tra và đồng bộ giữa các tệp dữ liệu

Giúp phần mềm xóa các chứng từ có lên báo cáo nhưng không có chứng từ gốc, kiểm tra những chứng từ ở trạng thái ghi sổ nhưng chưa được vào sổ cái.