Vào chương trình báo lỗi OLE phần mềm Fast

Cách khắc phục:

Nhấn cancle để đăng ký lại OLE. Nếu không được đăng ký lại common

Lưu ý: Đối với Windows Vista về sau, phải cho phép cập cập OLE của user mới có thể cài đặt chức năng này. Cách làm như sau:

- Vào Control Panel

- Chọn User Accounts.

- Chọn Turn user account control on or off.

- Bỏ phần đánh dấu trong ô check: Use user account control (UAC) to help protect your computer.

- Khởi động lại máy và tiến hành cài đặt lại các giao thức truy cập cơ sở dữ liệu.