Vào máy trạm nhưng đòi cấp mã số máy chủ phần mềm Fast

Nguyên nhân:

  • Do time zone máy trạm và máy chủ khác nhau
  • Do chạy 2 chương trình khác nhau
  • Do virus làm thay đổi ngày modify của thư mục BMP

Cách khắc phục:

  • Kiểm tra lại những vấn đề trên
  • Cấp lại mã số