Hướng dẫn phần 1 cách sử dụng phần mềm quản lý các mặt hàng đá granite & marble, số lượng viên, các công trình.

Phần 1 bao gồm nội dung các thao tác chuẩn bị để sử dụng phần mềm:

+ Khai báo thông tin ban đầu:

+ Chuẩn bị các danh mục cần thiết bao gồm:

 - Danh mục khách hàng

 - Danh mục hàng hóa vật tư

- Danh mục kho hàng

 - Danh mục công trình

1, Khai báo kì mở sổ

       Chức năng: Là kì để mở sổ chứng từ, ngày đầu tiên của kì là ngày bắt đầu nhập liệu cập nhật chứng từ và cập nhập số dư đầu kì

       Năm: Khai báo năm mở sổ chứng từ

       Kì: Khai báo kì (tháng) mở sổ chứng từ

2, Khai báo ngày bắt đầu năm tài chính

   Chức năng: Dùng để khai báo ngày bắt đầu của năm tài chính. Thông thường các doanh nghiệp Việt Nam có năm tài chính bắt đàu từ 01.01 và kết thúc 31.12

   

Ngày đầu năm tài chính: Khai báo ngày bắt đầu năm tài chính của doanh nghiệp

Nguồn: Cost.com.vn