Utility software

Image Phần mềm Chức năng Tải về
Teamviewer QS (free)
Teamviewer QS (free) Phần mềm hỗ trợ remote desktop giữa các máy tính thông qua mạng internet. Phần mềm này chạy không cần cài đặt. Mỗi máy sẽ được cấp 1 id duy nhất và mật khẩu thay đổi theo từng thời điểm khi khởi động Teamviewer. Người khác muốn...
Phần mềm hỗ trợ từ truy cập từ xa UltraViewer
Phần mềm hỗ trợ từ truy cập từ xa UltraViewer Phần mềm UltraViewer giúp bạn có thể điều khiển máy tính hỗ trợ khách hàng từ xa như ngồi trước màn hình.